Final Work | Moda Sahnesi | Abdüllatif Sarıkaya, Burak Hacıvelioğlu

modasahnesi

Moda Sahnesi

Abdüllatif Sarıkaya – Burak Hacıvelioğlu

With the advance of the industrial revolution and technology, the cultural world has met new mediums. These are mass elements such as television, radio, film. There is an astonishment of  multitude that they bring to the society that is reproducible and lacks space or is free from space. This multiplicity, which will be caused culturally chaos or chaos of culture, is the equivalent of the identical products in which mediums is offered to the receiver. Thus, receivers who will become familiar with equivalent identical products will start to demand identical things and will turn into masses when they are in society. The industry developed on the mass and its supposed culture has begun to be carried out as a business. The deprivation of art and culture, degenerated by capitalist behavior, facilitated the process of society as a mass. At this point, the collective consciousness, which exists as a crushing effect, has created the defense mechanism of the society and prevented some people from turning into masses with their consciousness of acting together. The arts and culture environment live as something performed by contrary part.

Moda Sahnesi is a valuable mechanism to examine in this context. When the building is first built, it is a building where officers live and their locals are located. At the same time it is located on Bahariye Street which is a elite axis. Perhaps the reasons that gave birth to it are to meet the elites and their wishes. Just like Walter Benjamin said, this passage is an industrial market. It has produced content for the cream of society and has been living for many years. However, it has become inactive positiob. The reason is that people in the neighborhood do not have an interest in the mass content anymore and the break of mass culture with a collective consciousness as Jung claims. The death of the place for this reason has made the conditions for his new birth to be appropriate. It was rebuilt in 2013 with a collective consciousness and behavior. The stakeholders of the space have acted together to bring it to a strong live thing and have established themselves in a market of industry cultures.

———————————————————————

Sanayi devrimi ve teknolojinin ilerlemesiyle beraber kültür dünyası yeni ortamlar ile tanışmıştır. Bunlar televizyon, radyo, film gibi kitlesel unsurlardır. Kendilerinin yeniden üretilebilir ve mekandan yoksun ya da mekan-üstü olmasından kaynaklı toplumda meydana getirdikleri bir çokluk şaşkınlığı vardır. Kültürel kaosa ya da kültürün kaosuna neden olacak bu çokluk, bahsi geçen ortamların alıcılara sunduğu eşdeğer üründür. Böylece eşdeğer ürüne alışacak olan alıcılar, eş taleplerde bulunmaya başlayacak ve toplum iken kitleye dönüşecektir. Kitle ve onun tükettiği sözde kültür üzerine geliştirilen endüstri bir iş olarak yürütülmeye başlanmıştır. Kapitalist davranış ile yozlaşan sanat ve kültürden yoksunluk, toplumun kitle olarak işlemesini kolaylaştırmıştır. Bu noktada kırıcı etki olarak özde var olan kolektif bilinç, toplumun savunma mekanizmasını oluşturmuş ve bir kısım insanın kitleye dönüşmesini onların birlikte davranma bilinci ile engellemiştir. Sanat ve kültür ortamı ise bu aykırı kısmın icra ettiği bir şey olarak yaşamaktadır.

Moda Sahnesi bu bağlamda incelenmesi değerli görülen bir işlektir. Yapı ilk inşa edildiğinde subayların yaşadığı ve lokallerinin bulunduğu bir binada yer almaktadır. Aynı zamanda Bahariye Caddesi gibi bir seçkinler aksında konumlanmıştır. Kendisini doğuran nedenler belki de seçkinler ve onların taleplerini karşılamaktır. Bir bakıma Walter Benjamin’in dediği gibi aslında endüstriyel bir pazardır bu pasaj ve sahne. Kitleye içerik üretmiş ve uzun yıllar yaşamıştır. Ancak milenyuma yaklaşırken atıl hale gelmiştir. Bunun nedeni semt insanlarının, Jung’un iddia ettiği gibi kolektif bir bilinç ile kitle kültürünü kırması ve sunulan içeriğe ilgi göstermemesidir. Mekanın bu nedenden dolayı ölümü, onun yeni bir doğuşu için şartları uygun hale getirmiştir. 2013 yılında gerçek manada kolektif bir bilinç ve davranış biçimi ile yeniden inşa edilmiştir. Mekanın paydaşları ortak hareket ederek güçlü bir canlı meydana getirmiş ve endüstri kültürünün pazarı içinde kendilerine sağlam bir yer edinmiştir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s