How Permeable is Yapı Kredi Culture and Art Center? | Elifnur Kedikli | Elif Gülnihal Koçberber

 

TEAM MEMBERS: Elifnur Kedikli, Elif Gülnihal Koçberber

BUILDING: Yapı Kredi Culture and Art Center

NAME OF THE WORK: How Permeable is Yapı Kredi Culture and Art Center?

 

Yapı Kredi Culture and Art Center is designed by Paul Schmitthenner in 1958 and it is reopened to usage after its re-functioning and rearrangement which is made by Teğet Architecture in 2017. The building that rises where Galatasaray Square meets Istiklal Street serves as Yap Kredi Publications Bookstore at the ground level; exhibition hall, performance stage, office and library at the upper levels. One of the most remarkable constituents of the renewed building is the relationship it establishes between itself and Galatasaray Square, Istiklal Street. The 20 meters to 20 meters sized transparent surface which locates on the facade that looks through the square is used as one of the tools of inserting the square in the building. This permeability situation which is the biggest causative of the mutual relationship between the building and the square is observed as a physical permeability at some points of the building whereas it leaves its place to visual and aural permeability at some others.

This work aims to read the concept of permeability observed in many different areas of the building and represent this reading to people in a way that is more than experiencing this concept physically and that eyes and brain could not perceive at the space.

On the purpose of achieving this, a series of sequences are produced within this work. In this sequences, the photographs which are taken from two points that are at the equal distances from a particular plane on or in the building, at the same or different levels and that look through each other are superposed in a way that the planes overlap. A third image is produced which is not same with the first two by making a transition between these first two scenes which appear on the screen for a time that is one-tenth of a second. By this way, the permeability experience which could not be perceived by the eyes on the normal speed when they experiences the space became perceivable.

diagram

 

Yapı Kredi Kültür Sanat Merkezi, 1958’de Paul Schmitthenner tarafından tasarlanmış ve 2017 yılında Teğet Mimarlık tarafından yeniden işlevlendirilmesi ve düzenlenmesi üzerine tekrar kullanıma açılmıştır. İstiklal Caddesinin Galatasaray Meydanı ile buluştuğu noktada yükselen bu yapı güncellenen son haliyle; zemin kotunda Yapı Kredi Yayınları Kitabevi ve üst kotlarda sergi salonu, performans alanı, ofis ve kütüphane olarak hizmet vermektedir. Yenilen yapının en dikkat çekici unsurlarından biri Galatasaray Meydanı ve İstiklal Caddesi ile kurduğu ilişkisidir. Yapının meydana bakan cephesinde bulunan yirmi metreye yirmi metrelik transparan yüzey meydanı yapıya dahil etme araçlarından biri olarak kullanılmıştır. Yapı ile meydanın mutualist ilişkisinin en büyük sağlayıcısı olan bu geçirgenlik durumu, yapının belirli noktalarında fiziksel bir geçirgenlik olarak gözlemlenirken belirli noktalarında yerini görsel ve işitsel bir geçirgenliğe bırakıyor.

Bu çalışma; yapının farklı birçok bölgesinde gözlemlenebilen geçirgenlik kavramını, kişinin bedenen deneyimlemesinin ötesinde, gözün ve beynin mekanda algılayamadığı şekilde okumayı ve kişinin bunu deneyimlemesini hedefler.

Bunu sağlamak amacıyla, çalışma kapsamında bir seri sekans üretildi. Bu sekanslarda, yapının üzerindeki veya içindeki belli bir düzleme eşit uzaklıktaki, gerek aynı seviyeden gerekse farklı seviyelerden, karşılıklı olarak birbirini gören noktalardan çekilen fotoğraf kareleri düzlemler birbirinin üzerine oturacak şekilde süperpoze edildi. Saniyenin onda birlik bir dilimi kadar ekranda beliren karşılıklı sahneler arasında bir geçiş sağlanarak her iki görüntü de olmayan üçüncü bir görüntü elde edildi. Bu yolla; gözün mekanı deneyimlerken, o an normal hızında algılayamadığı geçirgenlik deneyimi algılanabilir bir hale getirildi.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s