Final Work/Dilanur ORAL-W14

Team name : Dilanur Oral

Building : Sancaklar Mosque

Documentary name : Coalesce

final

 

İslam tarihinin birçok yerinde gördüğümüz kubbesiz bir cami örneğinin tasarımsal olarak günümüze aktarılmış olanıyla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Özellikle bir ibadethane tasarlamanın kolay olmadığı kanısındayım çünkü her ibadethane kendi dinamikleri, kuralları ve yaşam döngüsüyle vardır. Tasarımcının her yönünü bu özellikler kaplamalı ki tasarımdan öte bir şey olup yaşayan bir mimari inşa edebilsin. Aslında mimaride ve diğer bir çok şeyde olduğu gibi  genel bir tavırdır bu -yapılmıştan uzaklaşma-insanın değişen, farklılık arayan ve sürekli  devinim içerisinde olan  bir canlı olmasından dolayı tasarladığı şeylerde de bu devinimi bekler ve talep eder, lakin içinde bulunduğumuz post-modern dünyanın ortak bir özelliği vardır ki kalıplar değişir ,pürüzsüzleşir, parlaklaşır, mükemmelleşir  ve etkileyici bir hale gelirken işin iç kısmı, özü biraz daha ötelenir yani işle yoğrulma süresi kısalır. Yapılan belgeselde de Sancaklar camiinin minaresi, kullanımı(görevi ve işlevi ),iç mekandaki ışık kullanımı(ibadethanenin içerisinde tek kişiyken hissettirdiği ve cemaatken doğurduğu sonuç) ve kişide hissettirdiği duygular üzerinde durulmaya çalışılmış ve  sancaklar camiinin ne kadar yaşayan bir mimari olduğuna, insanın hem maddi hem de manevi yapısıyla cem olma, bir olma hali incelenmeye çalışılmıştır. Takdir edersiniz ki aslında çok daha uzun bir araştırma süresini hak eden bir ödev olmakla beraber özellikle en yoğun vakit olarak Cuma vakti tercih edilmiştir ki daha çok veriye ulaşılabilinsin. Elde ettiğimiz veriler haricinde röportaja konulmaması istenilen kısımlarda mevcuttur. Lojman kullanımı nasıldır?, kütüphane işlevi caminin kendi içerisinde yapılan eğitimin bir dengi olarak çalışma mekanı olarak yeterli midir ? caminin içerisinde Kur’an’ı Kerim koyma kısımları nasıldır?, imamın vaaz verdiği yer cemaatle bütünleşmesine yeterli midir?, yapıda rutubet mevcut mudur?, gasilhanenin yerleştirildiği konumum uygunluğu hangi seviyededir?, lojmanda kalan ev ahalisinin kendine ait kullanım alanı mevcut mudur ?…vb gibi artırabileceğimiz daha bir çok soru mevcuttur inceleme için, en azından araştırmaya dahil edemesek ve bir çoğunu sunamasak da bu soruları bir inceleme, düşünme  alanı oluşturabilmek için sizlere sunuyoruz.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s