final work / MED_aysenurtemur

An examination video that aims to discover the architecture which is experienced by real users beyond all the perfect images seeing outside. ft. hıghım
Dışarıdan görünen kusursuz imajların ötesinde, o binayı kullananlar tarafından deneyimlenen mimariyi ortaya çıkarmayı hedefleyen bir keşif videosu. ft. hığhım

TEAM :  AYŞENUR TEMÜR

BUILDING : MED BUILDING AT ITU AYAZAĞA CAMPUS

*Scroll down for eng. translation

SORU: MİMARIN TASARIMI, YAPININ KULLANICISI İLE YAPININ MEKANSAL KURGUSU ARASINDA HANGİ TASARIM ELEMENTLERİNDE BULUŞUR?

-Render insandan gerçek insana

İstanbul’un önemli finans ve ticaret merkezi akslarından biri olan Levent-Maslak hattının yanı başındaki İTÜ Ayazağa Kampüsü etrafındaki yapılı çevreden farklılaşırken, 2014 yılında düzenlenen XIV. Ulusal Mimarlık Ödülleri kapsamında Yapı Dalı Başarı Ödülü’ne layık görülen Merkezi Derslik Binası ise kampüs içindeki diğer yapılardan ayrışıyor. Prof. Dr. Hasan Şener ve Prof. Dr. Ahsen Özsoy tarafından tasarlanıp, 2011 yılında inşa edilen binanın inşasının temel sebebi başlangıçta üniversitenin yüksek kapasiteli amfi ihtiyacını karşılamak iken şu anda araç ve yaya sirkülasyon akslarının kesişim noktasında olmasının da etkisiyle kampüsün en işlek, en yoğun yapılarından biri.

Binanın mekansal kurgusunda baz alınan yerleşim düzeni, yapıyı yer alacağı arazinin tam ortasına yerleştirmek yerine kütleyi geri çekerek önünde büyük bir yeşil alan oluşturmak üzerine tasarlanmıştır. Bu sayede kampüs içerisinde bir tanımlı boşluk elde edilmiştir. Aynı zamanda öğrencilere vakit geçirip sosyalleşebilecekleri bir alan sağlayan zemin katı yapının mekan kurgusunda önemli bir role sahip. Zemin katın iç mekanında ve giriş kotunda yer alan büyük kısmı, kafeterya, kırtasiye ve benzeri servis birimlerini de içeren kapalı bir bölüm. Bu bölüm aynı zamanda öğrencilerin vakitlerinin büyük bölümünü geçirdikleri, birlikte çalıştıkları bir çeşit etüt salonu görevini de üstleniyor ve bölüntüsüz tek bir hacimden meydana geliyor. Yine zemin katta yer alan üstü kapalı teras kısmı da güney cephesi boyunca kesintisiz devam etmekte olup ön taraftaki yeşil alan ile yapının kapalı kısmı arasında bir eşik görevi görüyor. Ve iç kısımdan cam yüzeylerle ayrılan bu bölüm getrdiği şeffaflık hissi ile iç ve dış arasında bir bütünlüğün kurulmasını sağlıyor. Ayrıca yine güney cephedeki üst kat döşemelerinin geriye çekilmesi ile yaratılan galeri boşlukları mekanın yüksek tavanlı bir yere dönüşmesini sağlıyor.

Zengin işlevsel programı ile sürekli kalabalık ve hareketli olan zemin kısımdan hariç olarak üst katlara doğru çıktığımızda giderek azalıp yok olan bir ses çemberi içinde kalıyoruz. Zemin ve üst katlar arasında gözlenen bu zıtlık durumu cephenin değişen malzemesinde de yine görüyoruz.

Üst katlardaki amfiler, derslikler ve bunları birbirine bağlayan koridorlar ve köprüler belirli bir ritimde devam eden yarıklar sayesinde doğal ışıkla aydınlanıyor. . Yapım hızı, mekânsal esneklik, deprem güvenliği ve geniş açıklıkların geçilmesi gibi başlıca avantajları nedeniyle yapının inşası için çelik yapı sistemi tercih edilmiş. Cephelerde strüktürün görünürlüğü az iken, iç mekânda strüktür, mekânın kimliğinin oluşmasında önemli bir rol üstleniyor.

Merkezi Derslik Binası tüm bu özellikleriyle bulunduğu bağlamda mekansal kurgu amacından fazlasına ulaşmış önemli bir etki alanına dönüşmüştür. Yalın sade ve modern duruşuyla diğer İTÜ binaları arasından sıyrılan MED Binası için yapılan bu çalışmada yapının kullanıcısı ile yapıya kimliğini kazandıran ses, ışık, yükseklik, malzeme gibi kavramlar üzerinden ilişkisini sorgulamak amaçlanmıştır. Videoda kullanıcıların objektif ve subjektif yaklaşımları Merkezi Derslik Binasının kendi yeterliliğini ve başarısını bazı küçük noktalar haricinde deneyimlerle gözler önüne sunmaktadır.

 


QUESTION: Which Design Elements Bring Together The Design of Architect in the Context of its Users and Spatial Scenario?

From Render People to Real People

ITU Ayazaga Campus which is located in Levent-Maslak route that is one of the significant finance and trade centre axis of Istanbul differentiates from the surrounding artificial environment of it. Beyond of that, as the winner of the Building Success Award in XIV. National Architecture Awards (2014), ITU Central Lecture Hall Building also differentiates from other campus buildings. It is originally intended for meeting the need of lecture hall with high capacity however as a result of being in a crossing point for pedestrian and vehicle axis; it is one the main buildings that is used actively.

Instead of locating the building in the middle of construction site, as a spatial planning it is created a green zone by pulling back the massive block.  Consequently, a defined gap is gained. At the same time, ground floor has an important role in providing area for socializing of students. It contains a closed large part including service units such as stationery, canteen and official university store. That undivided massive area works as a studying area which is the most crowded part of the whole building. Along the south façade, terrace part has a threshold role between closed part and green zone. Moreover, terrace that is dividing by glass façade from the closed part creates a transparency and provides unity between inside and outside. And a high ceiling is created by pulling back the upper floor along the south façade.

It is possible to see the changing and decreasing sound cycle between ground floor which is always crowded and dynamic due to its rich functional programme and lecture halls floors. We see the same contrast in the changing façade material.

Some corridors and bridges continuing with certain rhythms on upper floors are illuminated by natural light. As we can see steel structure defines the identity of building.

Lecture Hall A has been achieved more than in the context of its expected spatial organization and turned into a influence area. Its simplicity and modern attitude brings authenticity comparing to other buildings. Video work aims to examine the relation between users and design elements which define the identify of structure such as sound, light, height and material etc.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s